Extraverze - introverze

30.04.2010 15:37

Jak se projevují lidé s různými preferencemi a jak s nimi komunikovat?

Lidé s preferencí extraverze se projevují následovně:

 • Mají tendenci nejdřív mluvit a pak myslet
 • Jednají rychle (někdy bez přemýšlení)
 • Vítají atmosféru plnou energie a podnětů (a snaží se ji vytvářet)
 • Při práci mají rádi lidi kolem sebe
 • Rádi se aktivně účastní práce na mnoha úkolech
 • Mají vstřícnější přístup ke změnám
 • Problémy začínají řešit diskusí ve skupině
 • Své myšlenky rozvíjejí nejlépe v rozhovoru s ostatními
 • Jsou často netrpěliví u zdlouhavé, pomalé práce
 • Málo kontaktu a interakce s lidmi je pro ně stresující
 • Telefonická vyrušení při práci je tolik nezatěžují, někdy je naopak vítají
 • Jejich motto je: „Promluvme si o tom“.

Lidé s preferencí introverze se projevují následovně:

 • Mají tendenci nejdříve myslet a pak mluvit
 • Potřebují mít čas na promyšlení (někdy až příliš dlouhý)
 • Preferují klidnou pracovní atmosféru
 • Raději pracují samostatně nebo v malé skupině
 • Mají rádi klidný prostor a soukromí pro koncentraci
 • Raději pracují na jedné věci delší čas bez vyrušení
 • Mají odměřenější přístup ke změnám
 • Raději začínají řešit problém individuálně a teprve poté seznámí ostatní se svými závěry
 • Stresující je pro ně příliš mnoho kontaktů a interakcí
 • Telefonáty během práce je vyrušují z koncentrace
 • Jejich motto je: „Budu o tom přemýšlet“.

Když něco nevíte o extravertovi, tak jste ho asi dobře neposlouchali.

Když něco nevíte o introvertovi, tak jste se ho na to asi nezeptali.

Jak komunikovat s lidmi s převahou extraverze:

 • Vyjadřujte zájem mimikou a očním kontaktem,
 • Poskytujte okamžitou zpětnou vazbu,
 • Když je potřeba, požádejte o čas na rozmyšlenou,
 • Mluvte o problému hned, jak se objeví.

Jak komunikovat s lidmi s převahou introverze:

 • Respektujte jejich potřebu soukromí, vytvořte důvěru,
 • Vyberte čas a místo ke komunikaci s minimem vyrušení,
 • Mluvte pomaleji a klidněji,
 • Počkejte na odpověď, nevyplňujte ticho hovorem,
 • Poskytujte informace včas a ponechte čas na jejich vstřebání.
Zpět